بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

رئیس اتحادیه مشاوران املاك: تقاضا برای اجاره خانه‌های اشتراکی بین دو خانواده شایعه است

خسروی با رد این موضوع که دو خانواده یک خانه را به صورت مشترک اجاره می کنند، تصریح کرد: این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و حتی از نظر شرعی نیز مشکل دارد.

1400/06/29
|
12:30
|

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو در خصوص تقاضای مردم برای اجاره خانه های اشتراکی با مهندس مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک به صورت تلفنی گفتگو کرد.

مصطفی قلی خسروی با بیان اینکه شش دانگ خانه توسط 12 نفر خریداری می شود که به هر نفر نیم دانگ سهم می رسد، گفت: این اقدام دلیلی بر این نمی شود که 12 نفر در یک خانه زندگی می کنند بلکه فقط خریدار مشترک هستند.

وی با رد این موضوع که دو خانواده یک خانه را به صورت مشترک اجاره می کنند، تصریح کرد: این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و حتی از نظر شرعی نیز مشکل دارد و این حرف ها با مردم ایران که متشرع هستند متفاوت است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو این خبرها را شایعه دانست و عنوان کرد: چند سال پیش هم یک نفر در پشت بام خانه خود چادر زده بود. عده ای از این صحنه عکس گرفتند و در فضای مجازی شایع شد پشت بام خانه ها اجاره داده می شود.

وی با بیان اینکه مشاورین املاک شش دانگ یک خانه را به نام یک فرد اجاره می کنند، اظهار کرد: حتی اگر تعدادی دانشجو هم خانه ای را اجاره کنند، آن خانه را به نام یک نفر ثبت می کنیم.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی