بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

وزیر کشور: اصراری بر تغییر استاندار نخواهیم داشت

احمد وحیدی معیار اصلی در انتخاب استاندار را انتخاب بهترین ها دانست و بیان کرد: اصل بر تغییر استانداران نیست، بلکه اصل بر انتخاب بهترین افراد است و اگر استانداری شاخص های لازم را داشته باشد، اصراری بر تغییر استاندار نخواهیم داشت.

1400/06/31
|
21:55
|

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو در خصوص انتخاب استانداران با دکتر احمد وحیدی وزیر کشور به صورت تلفنی گفتگو کرد.

احمد وحیدی با تصریح بر اهمیت انتخاب استانداران و حساسیت هایی که در این زمینه وجود دارد، گفت: استانداران نقش محوری در هماهنگی امور در استان و تحرک روند پیشرفت آن و همچنین مدیریت سیاست داخلی دارند.

وی با بیان اینکه استانداران سیاست های دولت را در هر استان انتخاب می کنند، اظهار کرد: انتخاب استاندارانی که بتوانند وفاق در سطح استان ایجاد کنند، مسیر پیشرفت و توسعه را تقویت کنند، به جستجو و کنکاش نیاز دارد تا بهترین افراد را انتخاب کنیم.

وزیر کشور درباره شاخص های انتخاب استانداران بیان کرد: سلامت اقتصادی، عقلانیت انقلابی، کارآمدی، قانون مداری، پیگیری پیشرفت همه جانبه استان، تقویت مشارکت سیاسی و اجتماعی و فعال سازی همه ظرفیت های موجود در استان و همچنین مهم ‌تر از همه مردمداری و سازگاری با مردم مهم‌ ترین شاخص ها هستند.

وی با اشاره به اینکه بیشتر استانداران در مراحل انتخاب هستند، عنوان کرد: در حال حاضر چهار استاندار انتخاب شده ‌اند و در هر جلسه هیئت دولت، تعدادی از استانداران معرفی خواهند شد.

وحیدی در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو معیار اصلی در انتخاب استاندار را انتخاب بهترین ها دانست و تصریح کرد: اصل بر تغییر استانداران نیست، بلکه اصل بر انتخاب بهترین افراد است و اگر استانداری شاخص های لازم را داشته باشد، اصراری بر تغییر استاندار نخواهیم داشت.

*بومی بودن استاندار به شرط توانمندی اولویت دولت است

وزیر کشور درباره انتخاب استانداران بومی گفت: اولویت دولت انتخاب افرادی است که مسائل استان را حل کند و طبیعتاً بین کسانی که چنین توانایی هایی دارند، فردی که بومی استان باشد، اولویت دارد و بنابراین بومی بودن استاندار به شرط توانمندی اولویت دولت است.

وی استانداری را خانه مردم هر استان دانست و اظهار کرد: مردم با ایده ها و راهکارهای مناسب شان، در روند پیشرفت استان خود نقش آفرینی خواهند کرد. اساساً استاندار عضوی از مردم است و بدون کمک مردم نمی تواند کاری کند. استاندار مردمی با کمک و حمایت مردم می تواند کار را به نتیجه برساند و طبیعتاً حمایت مردم و همه گروه های اجتماعی و سیاسی در موفقیت استاندار نقش آفرین خواهد بود.

احمد وحیدی در ادامه مشکل بزرگ فعلی را کرونا عنوان کرد و افزود: کرونا هم آسیب های روحی و اجتماعی و هم آسیب های اقتصادی دارد و به همین جهت اولویت کار دولت قرار گرفته است و در این راستا شخص رئیس جمهور همه ظرفیت و توان دولت را برای حل این مشکل بسیج کرده ‌اند که خوشبختانه نتایج خوبی به دست آمده است.

وی هدف دولت را به صفر رساندن ابتلا و فوت افراد از کرونا بیان کرد و گفت: با فوت هر فرد و عزیزی، یک خانواده دغدار می شوند و برای مقابله با این بیماری علاوه بر اینکه دولت باید به وظایف خود از جمله تسریع در امر واکسیناسیون عمل کند، همه مردم نیز باید در میدان باشند تا وضعیت موجود را بهبود ببخشیم.

وزیر کشور افزود: کارهایی از جمله واردات واکسن و تزریق که وظیفه دولت است به سرعت در حال انجام است و در این راستا نوبت های بیشتری را برای واکسیناسیون اختصاص داده ایم. در کنار این اقدامات، مردم عزیز نیز هم در زدن ماسک، هم در حفظ فاصله ها و همچنین عدم تجمعات باید رعایت کنند.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی