مناظره شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

عضو كانون عالی انجمن كارفرمایی كشور: منبع تورم را باید در عوامل دیگر جستجو کرد و نه دستمزد کارگران

عضو کانون عالی انجمن کارفرمایی کشور گفت: تعیین ضریب تورم به صادرات و واردات ارتباط دارد و تنها به دستمزد کارگرها مربوط نیست. باید منبع تورم را در مواردی همچون موضوعات سیاست داخلی، بین المللی و مسائل کلان اقتصادی دید نه دستمزد کارگرها.

1396/06/01
|
11:45
|


برنامه "مناظره" رادیو گفت و گو با موضوع رابطه دستمزد و تورم و با حضور مهندس محمد علی پورشیرازی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی ایران و عضو کانون عالی انجمن کارفرمایی کشور و غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران به روی آنتن رفت.

مهندس محمد علی پورشیرازی ابتدا در پاسخ به این سوال که آیا دستمزد ارتباطی به افزایش تورم دارد یا خیر، گفت: این ارتباط هم می تواند وجود داشته باشد و هم نه؛ این مهم را سیستم تعیین می کند. متاسفانه عموما در این حوزه به کارفرما و تولید توجه نمی شود در حالی که هر دو را باید در کنار هم دید.

وی افزود: عموما وقتی صحبت از تورم می شود بسیاری از مولفه های تاثیرگذار را فراموش می کنیم در حالی که واردات، صادرات و بخش های دیگر تجارت هر کدام در تورم اثرگذار است. وقتی این مسائل را مورد توجه قرار ندهیم، نتیجه این می شود که برای تورم عددهای مختلفی ذکر می شود.

عضو کانون عالی انجمن کارفرمایی کشور با اشاره به تعطیل شدن کارخانه ها و کارگاه های تولیدی کشور، اظهار داشت: در تعطیلی کارخانه ها نباید فقط به این توجه کنیم که حقوق کارگرها اثرگذار است؛ هر چند هزینه تولید در ایران زیاد است و افزایش دستمزد کارگرها باعث افزایش هزینه ها می شود.

وی بیان داشت: تعیین ضریب تورم به موارد مختلفی همچون صادرات و واردات نیز ارتباط دارد و تنها به دستمزد کارگرها مربوط نمی باشد. اتفاقا اگر کارگر از دستمزدی که دریافت می کند راضی باشد شاهد افزایش بهره وری کارخانه نیز خواهیم بود که مثال های متعدد زیادی برای آن وجود دارد. بنابراین باید منبع تورم را در موارد دیگری همچون موضوعات سیاسی داخلی و بین المللی و همچنین مسائل کلان اقتصادی مانند صادرت و واردت دید نه دستمزد کارگرها.

غلامرضا عباسی در ادامه با اشاره به اینکه تکلیف کارگر و کارفرما در ماده 41 قانون کار مشخص است، اظهار داشت: در چند سال گذشته بارها مطرح شده است که افزایش دستمزد کارگرها بیش از تورم است در حالی که چنین نیست. در سال 90 حدود 30 درصد تورم داشتیم اما دستمزد کارگر فقط 9 درصد افزایش یافت.

وی اضافه کرد: در زمانی که افزایش دستمزد کارگری کمتر از تورم بود، به کاهش تورم کمک نکرد و حتی باعث افزایش تورم نیز شد. در سال هایی هم که دستمزد کارگری بیشتر از تورم بود، باعث افزایش تورم نشد. در سال 94 در حالی که 11.9 درصد تورم داشتیم، حقوق کارگرها را 17 درصد افزایش دادیم اما سال بعد در تورم تاثیر منفی ندیدیم.

رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران تاکید کرد: افزایش دستمزد کارگری نه تنها روی افزایش تورم تاثیری ندارد، بلکه به پویایی اقتصاد و توانمند سازی معیشت کارگران و افزایش بهره وری کارگران اثر مستقیم دارد زیرا باعث افزایش کیفیت تولیدات و رفع رکود اقتصادی می شود.

وی بیان داشت: البته با توجه به عقب افتادگی مزد کارگران در سال های قبل، دستمزد کارگران در سال های اخیر افزایش مناسبی داشته است اما با این حال هنوز شکاف دستمزدها جبران نشده است، هر چند که امکان جبران آن در کوتاه مدت فراهم نیست.

دسترسی سریع
مناظره