مناظره شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

رئیس مركز تجارت جهانی ایران: چالش های توسعه و بازیافت صنعت نفت کشور: مسایل سیاسی، نقدینگی و سوء مدیریت

رئیس مرکز تجارت جهانی به چالش هایی که بر سر راه توسعه و بازیافت وجود دارد اشاره کرد و گفت: این چالش ها در سه بخش سیاسی، نقدینگی و سوء مدیریت است ولیکن باید کاری کنیم تا ضعف و عقب ماندگی هایی که نسبت به همسایگان داشتیم، جبران شود.

1396/07/14
|
08:44
|

برنامه "مناظره" رادیو گفت و گو با موضوع تزریق گاز به مخازن نفتی آری یا خیر؟ و با حضور دکتر محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران به روی آنتن رفت.
دکتر محمدرضا سبزعلیپور در آغاز با اشاره بازیافت از میادین نفتی گفت: در شرایط حاضر ضریب بازیافت از میدان های نفتی کشور و استفاده از فناوری های روز بسیار اهمیت دارد و از جمله مسائلی است که مورد توجه صنعت نفت قرار دارد.

وی افزود: ایران از نظر ذخایر نفت و گاز حائز رتبه نخست از نظر هیدروکربنیک امروز است و کارشناسان باز معتقدند مناسب ترین و بیشترین ظرفیت ها را برای سرمایه گذاری نفتی در جهان دارد و امکان صادرات گاز، نفت و گاز و سوآپ هر دو در ایران به عنوان یک فاکتور اساسی وجود دارد. گذشته از این موارد، ایران می تواند مرکز مبادلات انرژی حداقل در منطقه باشد.

رئیس مرکز تجارت جهانی نفت را موتور اقتصاد ایران عنوان کرد و اظهار داشت: این موتور محرکه باید به عنوان یک موضوع خیلی مهم مورد توجه قرار گیرد. برای اینکه این موتور بتواند اقتصاد کشور را به حرکت در بیاورد، باید مورد توجه قرار گیرد زیرا اگر به آن رسیدگی نشود، احتمالا در آینده با مشکلات زیادی روبرو خواهیم شد.

وی تصریح داشت: توسعه صنایع و نفت و تزریق گاز به افزایش میزان برداشت از ذخایر نفتی بر می گردد. در نتیجه هر چه برداشت از ذخایر بیشتر انجام شود، منافع و درآمد آن نیز بیشتر خواهد بود و کشور را از منابع ارزی بالاتری برخوردار خواهد بود.

سبزعلیپور متذکر شد: اما هنوز آمادگی افزایش برداشت یا صادرات از میزان فعلی را نداریم چون زیرساخت های آن را نداریم.

وی با تاکید بر اینکه باید به نفت به عنوان سرمایه ملی نگاه شود، اظهار داشت: اگر این سرمایه ملی وجود نداشته باشد، بخش عمده ای از توسعه کشور لنگ خواهد بود زیرا صادرات غیرنفتی ایران به اندازه ای نیست که کشور را به حرکت در بیاورد. بنابراین باید به نفت به عنوان یک شاه کلید نگاه کنیم.

رئیس مرکز تجارت جهانی اظهار داشت: از نظر توسعه میادین نفتی و صنعت نفت نسبت به همسایه ها وضعیت بدتری است. ضمنان همسایه های ایران در افزایش ضریب بازیافت از میدان های مشترک از ایران پیشی گرفته اند. پس نیاز داریم که خودمان را هم تراز و یا بالاتر کنیم.
وی از کمبود گاز برای تزریق در ذخایر نفتی گفت و تصریح داشت: سوال این است چرا کمبود گاز داریم؟ اساسا آقایان در وزارت نفت چه می کردند؟ متاسفانه تحریم ها برای مدیران ما، بهانه خوبی برای عدم توسعه شده است.
سبزعلیپور در خاتمه به چالش هایی که بر سر راه توسعه و بازیافت وجود دارد اشاره و عنوان کرد: این چالش ها در سه بخش سیاسی، نقدینگی و سوء مدیریت است ولیکن در کل ما باید کاری کنیم تا ضعف ها و عقب ماندگی هایی که نسبت به همسایگانمان داشتیم سریعا جبران شود.

دسترسی سریع
مناظره