گام دوم پنجشنبه ها از ساعت 12:00 به مدت 55 دقیقه

رادیو گفت و گو

گام دوم

انتقاد پژوهشگر علوم سیاسی: حوزه علمیه پشتیبان قدرتمندی برای دانشگاه نیست

لطیفی مطرح کرد: حمایت فکری حوزه علمیه از دانشگاه ضعیف است، از این رو علوم انسانی غربی که مغایر فرهنگ ماست در کشور توسعه یافته و شناسایی نفوذ دشمن برای مردم را مشکل کرده است.

1398/10/09
|
09:00
|

برنامه " گام دوم " با موضوع دانشجو و دانشگاه و اهمیت آن در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری با حضور دکتر علی سید لطیفی ، پژوهشگر علوم سیاسی روانه آنتن رادیو گفت و گو شد.

علی سید لطیفی در آغاز با بیان اینکه دانشگاه ها متولی مقوله سکولاریسم در اروپا بودند ، عنوان کرد : در گذشته نهاد دانشگاه در ایران به جای آن که راهی برای ورود مبانی علوم پایه باشد به سمت علوم فنی گرایش پیدا کرد . به عبارت دیگر به تبعیت از فرهنگ سلطه محور غرب ، اصل بر علوم فنی قرار گرفت و علوم انسانی تضعیف شد.

وی تاکید کرد : در روند تحولی ایران همواره فنی ها بر جریانات سیاسی مقدم بودند . در واقع می توان گفت علوم انسانی اسلامی و حتی نوع غربی آن تضعیف شده است.

این پژوهشگر علوم سیاسی ، مشکل اساسی دانشگاه های کشور را در عدم وجود نگاه تمدنی دانست و اظهار کرد : علوم انسانی که متولی تمدن است در ایران بسیار ضعیف است . این در حالی است که این شاخه از علم و تحصیل کرده های آن متولی و تبیین کننده بیانیه گام دوم هستند و باید با تدوین سیاست و خط مشی ، علوم فنی ، پزشکی و ... را برای اجرای بیانیه به میدان بیاورند.

سید لطیفی در ادامه برنامه گام دوم رادیو گفت و گو خاطر نشان کرد : تا زمانی که علوم انسانی ما غربی است و مبتنی بر فرهنگ کشور بنیان گذاری نشده است نمی تواند در شناسایی نفوذ دشمن قدم درست بردارد و افکار عمومی را نسبت به آن روشن کند. بنابراین متولیان علوم انسانی ایرانی اسلامی پرچم داری کنند تا اختیاراتی را در دست بگیرند.

وی در تکمیل مطلب فوق عنوان کرد : به عنوان مثال در جریانات مربوط به سال 88 ، کسانی با نظام وارد تعارض و شورش می شوند که تربیت یافته علوم انسانی غرب هستند. به عبارت دیگر دستگاه توجیه گر و ادراک ساز جامعه در دست دشمن است و می تواند جامعه را علیه نظام و ساختارهای سیاسی آن بسیج کند.

این کارشناس مسائل سیاسی از ضعف عملکردی حوزه های علمیه در شرایط فعلی انتقاد کرد و گفت: حوزه پشتیبان فکری دانشگاه و توزیع کننده منابع برای دانشگاه هاست . این در حالی است در این چند سال تعبیر وحدت حوزه و دانشگاه که همواره مورد تاکید امام خمینی(ره) و رهبری بوده است تنها در ظاهر رعایت شده است.

سید لطیفی در پایان مصاحبه با رادیو گفت و گو تاکید کرد : در چنین شرایطی که حمایت فکری حوزه علمیه از دانشگاه ضعیف است و یک معارض ، حجم انبوهی از رسانه و پول را در اختیار دارد نمی توان انتظار داشت مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی کشور بهبود یابد.

دسترسی سریع
گام دوم