سیاست نامه جمعه ها از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

سياست نامه

فعال سیاسی: جنس بیانیه گام دوم آرمان‌گرایانه و واقع‌بینانه است

مالک شریعتی گفت: تلاش جدی بیانیه بر این است، سیستم تدافعی جریان انقلاب را که فکر می‌کند باید در برابر هجمه دشمن فقط دفاع کند و در انفعال باشد به سمت یک سیستم فعال و کنشگر سوق دهد و فرمان بپاخیزیز، در همین جا صادر می‌شود.

1398/06/17
|
11:15
|

برنامه "سیاستنامه" با موضوع (تبیین بیانیه گام دوم انقلاب، بینش سیاسی در گام دوم انقلاب) با حضور دکتر مالک شریعتی، فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی جمعیت ره‌پویان انقلاب اسلامی روانه آنتن شبکه رادیو گفت‌وگو شد.

مالک شریعتی در مصاحبه با رادیوگفت‌وگو عنوان کرد: بیانیه گام دوم حاوی چند نکته ویژگی است، ابتدا در آن از بحث‌های کلیشه‌ای خبری نیست، نکات جدید و نوآوری دارد و در برخی موارد غیریت‌سازی و جامعیت دارد. نکته دیگر که به تحلیل بیانیه و دریافت بینش سیاسی کمک می‌کند، درست در مقطعی این بیانیه صادر شد که یک هجمه جدی برای القای فروپاشی اجتماعی به ایران اسلامی وارد می‌شد، یعنی حجم رسانه‌ای که تبلیغ می‌کند، دیگر مردم اقبالی به نظام ندارند و دیگر مسیری و برنامه‌ای در کار نیست، بسیار زیاد است، در همان زمان بیانیه بسیار زیرکانه عکس آن تبلیغات را القا و با تحلیل درست به جامعه اشاره می‌کند نه تنها در نقطه فروپاشی اجتماعی نیستیم، اتفاقا در نقطه امید به آینده هستیم.

وی افزود: به عبارتی در حال حاضر نیاز داریم، آن مسیری که در گذشته رفتیم، امروز باید برگردیم و نقاط ضعف گذشته را مرور کنیم و این نکته در امید دادن به جامعه بسیار مهم است. نکته دیگر، جنس مطالب بیانیه هم آرمان‌گرایانه و هم واقع‌بینانه است، یعنی فردی که در نقطه کانونی انقلاب نشسته، نه فقط به آرمان‌ها می‌پردازد و آرمان‌ها را تحلیل می‌کند، بلکه واقعیت را هم می‌گوید، یعنی رهبر انقلاب در متن بیانیه به مواردی افتخار می‌کند و در مواردی هم گلایه. در برخی سطور امید می‌دهد و در بعضی جاها هشدار و بیم، اگر دقت نکنیم ممکن است به چه آفت‌هایی دچار شویم.

فعال سیاسی ادامه داد: به عبارتی نگاه متوازنی که جمع بین آرمان و واقعیت است و بر سه ویژگی تاکید می‌کند، نخست این‌که در گام اول بر چالش‌ها غلبه کردیم، پس در ادامه هم خواهیم توانست بر موانع فائق شویم. ویژگی دیگر این‌که جهت‌گیری کلی انقلاب حفظ شده با وجود برخی مواردی که در متن بیانیه به کمبودها و نواقصی اشکال می‌گیرد و رهبری تاکیدش بر این است که حرکت به سمت قله را داشتیم، حال ممکن است در حرکت به سمت مسیر دچار انحراف شدیم و به خاکی رفتیم، اما آنجا که متوجه شدیم به مسیر برگشتیم، یعنی در نقاطی دچار چالش‌هایی شدیم.

مالک شریعتی گفت: نکته سوم این‌که حرکت انقلاب به سمت قله انجام شده و پیشرفت داشتیم، هر چند در برخی موارد کند هم بودیم، اما در برخی نقاط تند رفتیم، حتی در بعضی موارد ایستادیم و ممکن است در طی مسیر زیر پایمان لیز خورده باشد و به پایین برگشته باشیم، اما مجموعه کاروان به سمت قله حرکت کرده است. از طرفی تلاش جدی بیانیه بر این است که سیستم تدافعی جریان انقلاب را که فکر می‌کند باید در برابر هجمه دشمن فقط دفاع کند و در انفعال باشد به سمت یک سیستم فعال و کنشگر تبدیل کند و آن فرمان بپاخیزیز، در همین جا صادر می‌شود.

وی افزود: به عبارتی گاهی نیروهای انقلابی تصور می‌کنند باید یک هجمه از سوی دشمن صورت بگیرد و بعد دفاع کنند، این یک نوع بینش سیاسی است، اما بیانیه به می‌گوید آن‌قدر دستاوردهای شما زیاد و دستتان پر است، شما به جای این‌که به یک نیروی تدافعی تبدیل شوید و منتظر حمله دشمن باشید، حتما کنشگر و فعال باشید که در آن صورت می‌توانید بر چالش‌ها غلبه کنید. اگرچه لازمه بینش سیاسی دادن دانش سیاسی و آگاهی است، شاید بتوانیم ادعا کنیم طی 40 سال که از تدوام انقلاب اسلامی می‌گذرد، آگاه‌سازی جامعه است که شاید در بسیاری از کشورهای که ادعای دموکراسی دارند، چنین اتفاقی نیفتد.

دسترسی سریع
سیاست نامه