پیشران تمدن چهارشنبه ها از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

پيشران تمدن

عضو مركز رشد دانشگاه امام صادق(ع): بیانیه گام دوم انقلاب، تفصیل و بسط فرمان آتش به اختیار رهبری است

محمد رضا آرام گفت: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تفصیل و بسط همان فرمان آتش به اختیاری است که مقام معظم رهبری صادر کردند

1398/05/04
|
13:01
|

نشست تخصصی "پیشران تمدن" با موضوع چگونگی تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با حضور محمدرضا آرام، استاد دانشگاه امام صادق (ع)، دکتری رشته علوم سیاسی و عضو مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) و میلاد موحدیان دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) از آنتن رادیو گفت و گو پخش شد.

آرام در مصاحبه با رادیو گفت و گو درخصوص تناقض نمای خصلت انقلاب اسلامی و انقلابی گری گفت: مقام معظم رهبری در زمان مقایسه انقلاب اسلامی با انقلاب فرانسه، اکتبر شوروی و انقلاب هند در بیانیه به این موضوع اشاره می کنند که تنها انقلاب اسلامی در طول قرن، یک انقلاب ماند و مابقی فقط انقلاب نما بودند.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در دیدار با معلمان مبنی بر حفظ روحیه و عمل انقلابی گفت: ایشان ثبات انقلاب را در انقلابی بودن می دانند بنابراین واگذاری امور و پا پس کشیدن از آرمان انقلاب و اهداف و تقسیم مسئولیت، در مفهوم انقلابی گری معنا نمی شود و بلکه اساس انقلاب بر پایه این حدیث "کلکم راع و کلکم مسئول" است.

استاد دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه خطاب مقام معظم رهبری در این بیانیه به جوانان است مطرح کرد: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تفصیل و بسط همان فرمان آتش به اختیاری است که مقام معظم رهبری صادر کردند.

آرام ادامه داد: در این بیانیه از طرفی شاهد امید به جوانان و آینده انقلاب و از طرف دیگر یاس و دلسردی از مسئولان و عملکرد هستیم. به عبارتی عملکرد ضعیف مسئولان و دولتها در دوره های مختلف نشان داده که برای تحقق آرمان های انقلاب نمی توان دل به آنها بست.

وی با تأکید بر ضرورت مطالعه بیانیه گام دوم گفت: چند درصد قشر از دانشجوی حزب اللهی و متدین این بیانیه را خوانده اند و یا یک بند ان را در سبک زندگی خود عملیاتی می کنند؟ شاید این آمار نامطلوب باشد.

همچنین در ادامه موحدیان با اشاره به پیوند دین و سیاست در انقلاب را علت برجستگی انقلاب اسلامی از سایر انقلاب ها عنوان کرد و گفت: در ابتدای بیانیه به این مسئله اشاره شده که انقلاب فقط سیاسی نبود بلکه دین برای جامعه و اداره امور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مردم حرف دارد.

وی مرحله اول در فرهنگ سازی و تمدن سازی این ایده انقلاب اسلامی را تلاش علمی و فکری دانست و گفت: این مسئولیت بر عهده دانشگاه است، همانطور که برای شناخت گذشته و فهم تجارب مثبت و عبرتها نیازمند استفاده از فضای دانشگاهی هستیم در مرحله بعد نیز دانشگاه باید روی هفت محور تعیین شده کار کند.

دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) در توضیح بیشتر بیان داشت: دانشگاه در ابتدا باید مسائل اصلی مبتنی بر مسائل روز را با توجه به این هفت محور شناسایی و حلاجی کند و مبتنی بر ایده پیوند دین و سیاست برنامه ریزی و راهکار ارائه دهد.

موحدیان، نخبگان و دانشگاهیان علوم انسانی را مخاطبان خط اول بیانیه دانست و تأکید کرد: اگر این قشر اقدامی نکنند بیانیه روی طاقچه خاک خواهد خورد و در نهایت با همایش و سمینار هم تمام می شود.

دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) در پایان مطلب مطرح کرد: عملیاتی کردن بیانیه گام دوم انقلاب نیازمند تلاش فکری و اندیشمندانه است.

دسترسی سریع
پیشران تمدن