پیشران تمدن چهارشنبه ها از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

پيشران تمدن

بانگاهی به الزامات بیانیه گام دوم مطرح شد؛ تشکیل احزاب رسمی متعهد در کشور ضروری است

استاد دانشگاه تهران گفت: ما نیازمند احزاب رسمی شناسنامه داری هستیم که از مسئولیت و تعهد قدرت برخوردار باشند.

1398/05/19
|
16:00
|

نشست تخصصی "پیشران تمدن" با موضوع بیانیه گام دوم انقلاب، اقتصاد، توسعه و جامعه سازی با حضور دکتر جوادی ارجمند استاد دانشگاه تهران از آنتن رادیو گفت و گو پخش شد.

جوادی ارجمند در ابتدای این نشست مسئله قدرت سازی را از مفاهیم اساسی و مهم دربحث دولت-ملت سازی عنوان کرد و گفت: ما امروز وارد عرصه ای شده ایم که نگاه های اثبات گرایانه جای خود را به نگاه های تفسیری و انتقادی داده و هر یک از آنها مبنای معرفت شناسی دارند.

استاد دانشگاه تهران افزود: پایه اساسی در معرفت شناسی انتقادی، مسئله جامعه و گفتمان سازی در چارچوب های قانونی است.

وی بیان داشت: بسیاری از مسئولان اجرایی در بخش های مختلف از سه قوه بر این نکته اذعان دارند که وجود احزاب واقعی و شکل گیری احزاب ضروری است. امروز جناح ها و گروه های سیاسی در کشور فعالیت می کنند اما نیازمند احزاب رسمی شناسنامه داری هستیم که از مسئولیت و تعهد قدرت برخوردار باشند.

جوادی ارجمند یادآور شد: گفته می شود که طبق تجربه 200 ساله ایران در روند تحولات و توسعه، کشور قادر به داشتن احزاب مستقل در مسیر توسعه نیست درصورتیکه اینگونه نیست و کشور ما ظرفیت و پتانسیل ویژه ای در این خصوص دارد.

این استاد دانشگاه با اذعان به اینکه شکل گیری احزاب رسمی سیاسی در کشور موجب مشارکت در قدرت، استفاده از متخصصان و گردش نخبگانی در جامعه می شود افزود: مقام معظم رهبری در سالهای قبل به این نکته اشاره کردند که ما شکل نظام اداری کشور را در آینده از وضعیت فعلی به وضعیتی تغییر می دهیم که در برخی ساختارهای قانون اساسی تجدید نظرهای جدی صورت گیرد.

وی با اشاره به چرایی نبود مدل توسعه مشخص در کشور گفت: ما از احزاب و نخبگان جامعه در فرآیند قدرت سازی کشور استفاده نکرده ایم و شایسته سالاری و حرکت به سمت اجماع برای هموار کردن مسیر توسعه نیز در همین قالب قرار می گیرد.

جوادی ارجمند با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در یکی از فرازهای بیانیه گام دوم انقلاب درباره چالش درونی کشور بیان کرد: رهبری چالش درونی را عبارت از عیوب ساختاری و ضعف های مدیریتی می دانند. در این بیانیه، مهم ترین عیوب مربوط به وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش هایی از اقتصاد، نگاه به خارج و عدم نگاه به ظرفیت های داخلی، استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور، بودجه بندی نامعیوب و نامتوان و عدم ثبات سیاست های اجرایی و عدم رعایت اولویت ها و وجود هزینه های زائد و مسرفانه در بخش هایی از دستگاه های حکومتی است و نتیجه همه این مسائل زندگی مردم از قبیل بیکاری، فقر درآمدی در طبقات ضعیف جامعه است.

وی نبود یک برنامه ریزی بلندمدت به عنوان پشتوانه را اصلی ترین مشکل در مواقع بحران دانست و افزود: احزاب و گروه ها از طریق مشارکت عمومی باید این برنامه ها را باید تهیه کنند.

جوادی ارجمند با انتقاد از اینکه فرهنگ ما فردی و اقتدارگرایانه است و قادر به انجام کار گروهی نیستیم گفت: تحزّب ما را به کار گروهی سوق می دهد. به عنوان مثال برای ارتقای علمی دانشگاه در رشته های مختلف، باید درس به صورت مشترک بین گروه ها بررسی و تدریس شود.

استاد دانشگاه تهران اضافه کرد: طبق نظر رهبری، قدرت تمدن سازی در قدرت نرم نهفته است، ایشان دانشگاهیان را افسران جنگ نرم و دانشجویان را به عنوان پیشران های جنگ نرم می دانند و بنابراین حرکت به سمت تولید قدرت نرم در دنیا قدرت تمدن سازی را به دنبال خواهد داشت.

دسترسی سریع
پیشران تمدن