خیابان فرصت دوشنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

رادیو گفت و گو

خيابان فرصت

در خیابان فرصت پاسخ داده شد؛ شرکت های دانش بنیان فعلی توان دستیابی به "جهش تولید" را خواهند داشت؟

پژوهشگر اقتصادی با نگاهی به شرایط پیرامونی شرکت های دانش بنیان در کشور، توان این مجوعه های علمی در تحقق جهش تولید را بررسی کرد.

1399/01/27
|
07:30
|

کمال اطهاری در مصاحبه با برنامه "خیابان فرصت" اظهار کرد: «در شرایط تحریم تنزل اقتصادی ناشی از نادیده گرفتن اقتصاد دانش بنیان بعنوان شعار اصلی اقتصاد مقاومتی است.»

وی افزود: «آفریدن دانش نقشی پیشران برای توسعه اقتصادی بازی می کند؛ نقشی که در گذشته به کار و سرمایه مربوط بود؛ لذا برای ساماندهی اقتصاد و جهش تولید باید برنامه و نقشه راهی سنجیده داشته باشیم ولی هنوز فاقد این برنامه راه هستیم.»

اطهاری با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان در ایران بعنوان بازیگر اصلی اقتصاد دانش قلمداد می شوند و این خطایی است که مانع از توسعه اقتصاد دانش بنیان می شود، افزود: «تقلیل اقتصاد دانش بنیان به شرکت های دانش بنیان را مورد نقد قرار می دهم و این روند به نقد شرکت های دانش بنیان بی ارتباط است.»

وی ادامه داد: «اگر برخی شرکت های دانش بنیان از دل شهرک های علمی خارج شود، در محیط بیرون قادر به زندگی نیست و از بین می رود؛ لذا باید زمینه فعالیت این شرکت ها را مهیا ساخت.»

اطهاری افزود: «همه شرکت های ژاپنی و کره ای نیمه دولتی هستند ولی به سمت دانش بنیانی حرکت کردند چراکه برنامه دولت های این کشور ها دستیابی به شرکت های دانش بنیان بود.»

وی با این توضیح، تقلیل شرکت های دانش بنیان به شرکت های صرفا علم محور را موجب عدم دستیابی به اقتصاد دانش بنیان در کشور عنوان کرد.

اطهاری با بیان اینکه دولت در حوزه اقتصاد دانش بنیان باید به ایجاد محیط نوآوری کمک کند، گفت: «سال ها قرار است منطقه علم و فناوری در تهران تشکیل شود و باید در دل کارخانه نوآوری قرار گیرد و بدین منظور برنامه باید بر پروژه سازی مقدم باشد.»

وی با انتقاد از اینکه عادت حاکمیت مدت ها بر این مبناست که پروژه ها را بر برنامه تقدم دهد، گفت: «وقتی زیر ساخت های سخت فراهم نمی شود، یک کارخانه پیشرو همچون ارج [زمین می خورد]؛ چراکه پروژه ها را بر برنامه تقدم داده ایم.»

همچنین اسماعیل قادری فر، معاون توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به رادیو گفت وگو گفت: «برای ترویج اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد سنتی کشور که به درآمد نفتی خو گرفته، راهی نداریم جز اینکه به شرکت های دانش بنیان توجه کنیم.»

وی افزود: «در یک دهه گذشته نوآوری جهشی معنادار پیدا کرده و امروز بسیاری کسب و کارهای نوپا که حرفی برای گفتن دارند، در خدمت مردم قرار گرفتند که نشان می دهد در حوزه زیست بوم نوآوری بدرستی ریل گذاری کرده و این حرکت باید عمق و جهش پیدا کند.»

قادری فر با اشاره به آمار 5هزار شرکت دانش بنیان فعال در کشور اظهار کرد: «هیچ شرکت دانش بنیان بزرگی با برچسب دانش بنیانی دیده نمی شود. چون بر اساس قانون حمایت از این شرکت ها، مالکیت آن ها باید صد در صد خصوصی باشد و حتی شرکت های خصولتی، در فیلد ارزیابی دانش بنیان قرار نمی گیرند.»

وی ادامه داد: «5هزار شرکت دانش بنیان نه تنها چشم گیر نیست، بلکه محدود است؛ چراکه ما درپی گره زدن جریان تولید علم به بازارسازی هستیم.»

وی با انتقاد از غفلت نسبت به بازارهای نزدیک گفت: «امروز در حوزه کرونا یک شرکت کوچک دانش بنیان در مشهد محصولی تولید کرده است که امریکایی ها خود بدان دسترسی ندارند و آن را از اروپا خریداری کرده تا توان درمان بیماران خود را داشته باشند.»

قادری فر گفت: «یکی از ظرفیت های تحقیق و توسعه در کشور شرکت های کوچکی هستند که باید در خدمت بنگاه های بزرگ قرار گیرند؛ بعنوان مثال در بحث خودرو فرصت های کسب و کار زیادی برای شرکت های دانش بنیان وجود دارد؛ همچنین در حوزه صنعت غذایی ده ها و صدها حوزه کاری فیلدهای تخصصی در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار می دهد.»

دسترسی سریع
خیابان فرصت