صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

ایام نوروز از ساعت 14:30 به مدت 10 دقیقه

رئیس اتاق بازرگانی صنعت، معدن و کشاورزی ایران حمایت های مقطعی از تولید را منتج به رونق تولید ندانست و گفت: امیدوارم امسال تصمیم سازان و تصمیم گیران در تدوین برنامه ها از نظرات کارشناسی بخش خصوصی استفاده کنند.

غلامحسین شافعی در ارتباط تلفنی با رادیو گفت وگو با اشاره به تکیه رهبر بر «رونق تولید» به عنوان مسئله ای کلیدی و مهم تصریح کرد: «اگر قرار باشد تولید به سمت رونق حرکت کند و این رونق نیز پایدار باشد، بایستی قاعده بازی اقتصادی را مورد توجه قرار دهیم و به صرف اینکه از تولید حمایت مقطعی انجام شود، تولید رونق نخواهد گرفت.»

وی ادامه داد: «متاسفانه سیستم اقتصاد کشور مبنی بر پاداش دهی به کارهای غیر مولد بوده است؛ واسطه گری های مالی، سفته بازی و کارهای مقطعی و کوتاه مدت همواره بهره دهی بالایی داشته و این قاعده امروز باید تغییر کند.»

شافعی با بیان اینکه برای تسهیل تولید در کشور بایستی جاذبه ایجاد شود، به رادیو گفت وگو گفت: «سودآوری در حوزه تولید باید نسبت به کارهای غیر مولد افطایش یابد که در این صورت سرمایه ها به سمت تولید جذب شده و رونق تولید پایدار خواهد شد و می توان اقدامی جدی در راستای شعار سال ایجاد کرد.»

رئیس اتاق ایران در برنامه طرحی برای فردا خاطرنشان کرد: «اگر این اتفاق نیفتد و یکسری حمایت کوتاه مدت و بی هدف انجام گیرد، تولید را به رونق مورد نظر نمی رساند و بنابراین باید به سمت جذاب کردن تولید حرکت کنیم و به نحوی پیش رویم که سودآوری مناسب را در کارهای تولیدی بیابیم.»

شافعی اضافه کرد: «در بخش های مولد و کارهای تولیدی می بایست نقشه راه و استراتژی توسعه صنعتی در کشور داشته باشیم و اهداف در راستای تعالی تولید مشخص باشد و بر اساس مبنای مشخصی به سمت رونق تولید حرکت کنیم.»

به گزارش رادیو گفت وگو وی با ابراز تاسف از فقدان نقشه راه بلند مدت و استراتژی برای توسعه صنعتی پایدار تصریح کرد: «نبود چنین برنامه ای به اتلاف منابع در کشور می انجامد؛ امروز با محدودیت منابع رو به رو هستیم که استفاده مناسب از این منابع نقشی اساسی در رونق تولید خواهد داشت.»

مرتبط با این خبر

  • کمیسیون صنایع و معادن شعار سال را به جد دنبال خواهد کرد

  • حذف دلار فسادزا چگونه موجب رونق تولید می شود

  • رادیو گفت و گو دیدگاه چهره های سرشناس را درخصوص شعار سال 98 تبیین می کند

  • چگونگی تحقق شعار سال 98 در شش ماهه نخست

  • هدف دشمن تضعیف تولید داخلی است

  • دیدگاه چهره های سرشناس درخصوص شعار سال 98 در طرحی برای فردا

  • "رونق تولید" با حضور پررنگ بخش خصوصی در کنار دولت میسر است

  • تحقق "رونق تولید" در گروه پیاده سازی بیانیه گام دوم انقلاب است

  • شعار «رونق تولید» پاتکی به تک دشمنان است

  • تبیین دیدگاه چهره های سرشناس درخصوص شعار سال 98