امواج شبهه یكشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها از ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

امواج شبهه

امواج شبهه | 31 مرداد

حلقه نحس، از میدان داری انگلیسی در رسانه تا رسانه های میدان دار متصل

1402/06/04
|
9:33

با حضور خانم سیده فاطمه شعار(تهیه كننده و آیتم ساز)، محمود شهیدی(كارشناس مجری)، دكتر نوید كمالی(كارشناس و پژوهشگر حوزه فرهنگ و رسانه) و مصطفی نظری(كارشناس و فعال رسانه)

دسترسی سریع
امواج شبهه