امواج شبهه یكشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها از ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

امواج شبهه

امواج شبهه | 30 مهر

بررسی مدل های رفتاری رسانه های بیگانه، از جعل روایت های میدانی تا تحریف قرائت های ذهنی

1402/08/06
|
9:34

با حضور خانم سیده فاطمه شعار(تهیه كننده)، محمود شهیدی(كارشناس مجری)، دكتر علیرضا داودی(كارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه) و دكتر جواد غلامزاده(كارشناس رسانه و منطقه)

دسترسی سریع
امواج شبهه