امواج شبهه یكشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها از ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

امواج شبهه

امواج شبهه | 2 آبان

بررسی مدل های ورود رسانه های بیگانه به حوزه انتخاب گری توسط مخاطب پیش از انتخابات رسمی

1402/08/06
|
10:23

با حضور خانم سیده فاطمه شعار(تهیه كننده)، محمود شهیدی(كارشناس مجری)، دكتر علیرضا كیقبادی(پژوهشگر حوزه اجتماعی و سیاسی و پژوهشگر ارتباطات و رسانه) و مهندس محمدرضا حسن آبادی(پژوهشگر رسانه)

دسترسی سریع
امواج شبهه