امواج شبهه یكشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها از ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

امواج شبهه

امواج شبهه | 21 آبان

بررسی مدل های تولید پیام در رسانه های بیگانه، كلی گویی ها به بهانه استناد به جزئیات محدود

1402/08/22
|
14:0

با حضور خانم سیده فاطمه شعار(تهیه كننده)، محمود شهیدی(كارشناس مجری)، دكتر سلمان اكبری پاكرو(كارشناس و فعال حوزه رسانه) و دكتر حمیدرضا حسینی دانا(رئیس اندیشكده راهبردی رسانه و فضای مجازی و كارشناس رسانه)

دسترسی سریع
امواج شبهه