امواج شبهه یكشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها از ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

امواج شبهه

امواج شبهه | 6 خرداد

ترس رسانه های بیگانه از حماسه جمهوری دیگر در انتخابات

1403/03/07
|
15:5

با حضورسیده فاطمه شعار(تهیه كننده)، محمدرضا اشراقی(كارشناس مجری)، دكتر مسعود نیك روش ( كارشناس فعال حوزه رسانه ) / دكتر محمد رضا محمودی ( پژوهشگر حوزه ارتباطات و عضو هیئت علمی دانشگاه ) و ارتباط با دكتر محمد جواد اخوان ( مدیر مسئول روزنامه جوان )

دسترسی سریع
امواج شبهه