عصر انقلاب دهه فجر از ساعت 19:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

عصر انقلاب

عصر انقلاب | 14 بهمن

تبئبن بازدارندگی انقلاب اسلامی در برابر تهدیدات و تحركات نظامی آمریكا

1402/11/15
|
10:4

با حضور فریدون ماهر(تهیه كننده)، مرضیه حاجی پور(كارشناس مجری)، دكتر عماد آبشناس ( كارشناس مسائل بین الملل ) و ارتباط تلفنی با دكتر رضا جلالی ( كارشناس مسائل بین الملل )

دسترسی سریع
عصر انقلاب