گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفتگوي اقتصادي

گفتگوی اقتصادی | 6 آبان

بررسی چالشهای نظام توزیع كالا در ایران

1402/08/08
|
9:6

با حضور فریدون ماهر(تهیه كننده)، محمدحسین فردوسی(كارشناس مجری)، دكتر محمد میربلوكی(عضو هیئت مدیره انجمن ملی شركت های پخش ایران)، داوود چراغی(عضو مركز پژوهش های بازرگانی) و ارتباط تلفنی با مهندس مهدی امیدوار(عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و سخنگوی اتاق اصناف)

دسترسی سریع
گفتگوی اقتصادی