گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفتگوي اقتصادي

گفتگوی اقتصادی | 19 فروردین

نقش كارآفرینان در تخصص شعار سال

1403/01/21
|
8:30

با حضور حسین روزبهانی(تهیه كننده)، دانش پور شفیعی(كارشناس مجری)، امین دلیری ( كارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه ) / میلاد رضاپور ( كارشناس و تحلیلگر اقتصادی ) / علی زندوكیلی ( رئیس دبیرخانه كارآفرینان برتر كشور ) و ارتباط تلفنی با همت قلی زاده ( كارشناس اقتصادی و تحلیلگر )

دسترسی سریع
گفتگوی اقتصادی