گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفتگوي اقتصادي

گفتگوی اقتصادی | 5 اردیبهشت

بررسی نقش كارگران در رشد تولید و توسعه اقتصادی

1403/02/09
|
9:42

با حضور حسین روزبهانی(تهیه كننده)، علی مسعودی(كارشناس مجری)، مسلم خانی ( كارآفرین كسب و كار و استاد دانشگاه ) / فرشاد كردی ( عضو كانون شوراهای اتاق كار و رئیس اتحادیه كارگرانخلق انرژی ) / مجید رحمتی زاغی ( عضو شورای هماهنگی استان تهران ) / فتح الله بیات ( رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی كشور ) / اصغر آهنی ها ( نماینده كارآفرینان شورای عالی كار )

دسترسی سریع
گفتگوی اقتصادی