گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

گفت و گوی اقتصادی | چهارشنبه 10 آذر

بودجه 1401، تورم و رشد اقتصادی

1400/09/13
|
8:58

با حضور بهزاد محمودزاده(تهیه كننده)، علی مسعودی(كارشناس مجری)، خانم ربانی(آیتم ساز)، دكتر حسن خوش پور(از مدیران پیشین سازمان برنامه و بودجه كشور)، دكتر محمد حسینی(مشاور رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس) و دكتر محمدرضا پور ابراهیمی(رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس)، دكتر امیرحسین رهبر(استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان) و دكتر محمدعلی خدابخشی(نائب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس)

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی