گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

گفت و گوی اقتصادی | شنبه 13 آذر 1400

نقش صنعت بیمه در بحرانهای اقتصادی

1400/09/14
|
11:7

با حضور خانم معصومه اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، امیرحسین راسخ(كارشناس مجری)، خانم محدثه كاظمی(آیتم ساز و گوینده آیتم)، دكتر حبیب میرزایی(كارشناس ارشد بیمه)، دكتر احمد جوادی پور(مدرس دانشگاه و كارشناس با سابقه صنعت بیمه) و ارتباط تلفنی با دكتر فاضل سجادی(مدیر امور برنامه ریزی و توسعه فناوری صندوق بیمه كشاورزی)، حسن رضا عباسیان فر(مدیركل دفتر برنامه ریزی و امور فنی بیمه مركزی ایران) و آرمین خوشوقتی(عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت منابع انسانی ایران)

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی