گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

گفت و گوی اقتصادی | شنبه 25 دی

رفع تحریمها و بودجه1401

1400/10/26
|
10:59

با حضور خانم معصومه اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، امیرحسین راسخ(كارشناس مجری)، خانم محدثه كاظمی(آیتم ساز و گوینده آیتم)، دكتر مصطفی سمیعی نسب(عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر اندیشكده اقتصاد سیاسی امنیت و دفاع دانشگاه امام صادق "ع")، دكتر محمدحسن قدیری ابیانه(كارشناس عالی امور استراتژیك و سفیر اسبق ایران در مكزیك و استرالیا) و ارتباط تلفنی با علیرضا شهبازی(عضو كمیسیون برنامه و بودجه و رئیس كمیته دیوان محاسبات و امور مالی مجلس) و دكتر حمیدرضا قاسمی(پژوهشگر اقتصادی و بودجه)

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی