گفتگوی اجتماعی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفتگوي اجتماعي

گفت و گوی اجتماعی | یكشنبه 4 دی ماه 1401

افزایش تعرفه های پزشكی

1401/10/07
|
21:53

با حضور نادر بنی صفار(تهیه كننده)، حمید یزدانیان(كارشناس مجری)، علی حمیدی(آیتم ساز)، دكتر شهرام توفیقی(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و ریاست انجمن اقتصاد سلامت ایران)، دكتر محمد جهانگیری(معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشكی ایران و كارشناس اقتصاد سلامت) و ارتباط تلفنی با علی دباغ(معاون نظارت نظام پزشكی تهران)

دسترسی سریع
گفتگوی اجتماعی