گفتگوی اجتماعی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفتگوي اجتماعي

گفت و گوی اجتماعی |دوشنبه 26 دی 1401

توزیع نامتوازن پزشك در كشور

1401/11/05
|
19:13

با حضور نادر بنی صفار(تهیه كننده)، حمید یزدانیان(كارشناس مجری)، علی حمیدی(آیتم ساز)، دكتر ماهر(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی دانشگاه تهران) و دكتر شهرام توفیقی(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و ریاست انجمن اقتصاد سلامت ایران)

دسترسی سریع
گفتگوی اجتماعی