گفتگوی اجتماعی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفتگوي اجتماعي

گفت و گوی اجتماعی | سه شنبه 27 دی 1401

آسیب شناسی ترافیك تهران

1401/11/06
|
14:55

با حضور نادر بنی صفار(تهیه كننده)، حسین شریفی(كارشناس مجری)، علی حمیدی(آیتم ساز)، غلامحسین سلیمانی(كارشناس رسمی دادگستری در رشته مهندسی ترافیك) و محمد خردمند(مدیر حمل و نقل ترافیك شهرداری تهران)

دسترسی سریع
گفتگوی اجتماعی