گفتگوی اجتماعی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفتگوي اجتماعي

گفتگوی اجتماعی | دوشنبه 15 اسفند 1401

دوگانگی در نظام سلامت ایران

1401/12/16
|
12:6

با حضور نادر بنی صفار(تهیه كننده)، محمد فیروزی(كارشناس مجری)، علی حمیدی(آیتم ساز)، دكتر شهرام توفیقی(دبیر انجمن اقتصاد سلامت)، محمد شریفی مقدم(دبیركل خانه پرستاران) و دكتر سعید ناطقی(معاون درمان دانشگاه علوم پزشكی دانشگاه تهران)

دسترسی سریع
گفتگوی اجتماعی