آوای قانون چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فصل نهم ‎: از اصل یکصد و سیزدهم تا یکصد و چهل دوم

1399/12/04
|
12:0
دسترسی سریع
آوای قانون