ضرب سكه شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 45 دقیقه

ضرب سكه | شنبه 12 شهریور 1401

رشد اقتصادی با تسهیل گری و رفع موانع در كسب و كارهای خانگی

1401/06/13
|
13:20

با حضور خانم زهرا بحریه(تهیه كننده)، علی مسعودی(كارشناس مجری)، خانم فاطمه شعار(آیتم ساز و گوینده آیتم)، خانم فاطمه حسن پور(كارشناس اخبار اقتصادی)، خانم آزیتا همتیان(رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت كار)، رضا الفت نسب(عضو هیئت مدیره و اتحادیه كسب و كارهای مجازی) و ارتباط تلفنی با مهندس مهدی حاجی وند(كارشناس، محقق و مولف حوزه اقتصاد)

دسترسی سریع
ضرب سكه