ضرب سكه شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 45 دقیقه

ضرب سكه | شنبه 19 شهریور 1401

تاثیر بسته بندی و نامولوژی در برندینگ

1401/06/20
|
11:45

با حضور خانم زهرا بحریه(تهیه كننده)، علی مسعودی(كارشناس مجری)، خانم فاطمه شعار(آیتم ساز و گوینده آیتم)، خانم فاطمه حسن پور(كارشناس اخبار اقتصادی)، مهندس حمید توكلی(مدیر پروژه های انتخاب نام، نویسنده و مولف)، مهندس علی جناب(طراح بسته بندی و كارشناس چاپ و بسته بندی) و ارتباط تلفنی با دكتر محمدرضا طاهری(مولف، مدرس و مشاور برندینگ)

دسترسی سریع
ضرب سكه