ضرب سكه شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 45 دقیقه

ضرب سكه | شنبه 23 مهر

نقش استاندارد در توسعه و رونق تولید

1401/07/24
|
11:38

زهرا بحریه (تهیه كننده) ، امین هاشمی (مجری) ، دكتر سیدمحمود هاشمی (رییس مركز ملی تایید صلاحیت ایران)، دكتر حمیدرضا آشتیانی (رییس مركز تحقیقات آرایشی و بهداشتی و عضو كمیته استاندارد حلال ارایشی و بهداشتی)

دسترسی سریع
ضرب سكه