ضرب سكه شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 45 دقیقه

ضرب سكه | شنبه 28 آبان

نقش بسیج در ایجاد كارگاه های كوچك و توسعه اقتصادی

1401/08/29
|
14:41

با حضور خانم زهرا بحریه(تهیه كننده و آیتم ساز)، علی مسعودی(كارشناس مجری)، خانم دكتر زهرا افضلی(مدیر كارآفرینی سازمان بسیج جامعه زنان) و ارتباط تلفنی با دكتر مصطفی سمیعی نسب(دكترای اقتصاد، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادقع) و احسان فرهی(دبیر قرارگاه اقتصاد مقاومتی بسیج)

دسترسی سریع
ضرب سكه