ضرب سكه شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 45 دقیقه

ضرب سكه | شنبه 17 دی

دروازه نوین صادرات با دیپلماسی اقتصادی

1401/10/23
|
9:36

با حضور خانم زهرا بحریه(تهیه كننده، آیتم ساز و گزارشگر)، علی مسعودی(كارشناس مجری)، خانم فاطمه حسن پور(كارشناس بخش اخبار اقتصادی)، دكتر علی عبدی زاده(كارشناس اقتصادی و رئیس مركز خدمات سرمایه گذاری مجمع نخبگان)، دكتر حامد فروزان(مدیركل روابط عمومی وزارت كار) و ارتباط تلفنی با دكتر رضا امیدوار تجریشی(تحلیلگر اقتصادی)

دسترسی سریع
ضرب سكه