بی قاب، بی نقاب شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو گفت و گو

بي قاب، بي نقاب

بی قاب بی نقاب | 14 دی

بی قاب بی نقاب | 14 دی

1399/10/17
|
12:30

با موضوع ارزیابی وضعیت اقتصادی كشور و بررسی عملكرد دولت با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، راسخ(كارشناس مجری)، دكتر سعید لیلاز(استاد دانشگاه و اقتصاددان) و دكتر سید حسین رضوی پور(استاد دانشگاه و كارشناس حوزه اقتصادی)

دسترسی سریع
بی قاب، بی نقاب