بی قاب، بی نقاب شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو گفت و گو

بي قاب، بي نقاب

بی قاب بی نقاب | 15 دی

بی قاب بی نقاب | 15 دی

1399/10/17
|
15:0

با موضوع بودجه عمرانی 1400، از دغدغه كاهش بودجه تا كم توجهی به اولویت‌بندی پروژه‌های زیرساختی با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، مروی(كارشناس مجری)، اقبال شاكری(عضو كمیسیون عمران مجلس)، حمیدرضا سیفی(نایب رئیس كانون سراسری پیمانكاران عمرانی و دبیر كانون عالی انجمن‌های صنفی كارفرمایی) و مهدی روحانی(دبیر كانون سراسری پیمانكاران عمرانی)

دسترسی سریع
بی قاب، بی نقاب