شو پنجره بگشا هر روز از ساعت 10:00 به مدت 110 دقیقه

رادیو گفت و گو

شو پنجره بگشا

#سبد_مهربانی|بیمارستانی 2000 تخت‌خواب ارتش|بخش دوم

#سبد_مهربانی| ایران_همدل |

1399/01/09
|
12:9

تصاویر ارسالی از افتتاح مجتمع بیمارستانی 2000 تخت‌خوابی ارتش در تهران

دسترسی سریع
شو پنجره بگشا