راه حل شنبه تا پنجشنبه از ساعت 13:15 به مدت 15 دقیقه

رادیو گفت و گو

راه حل

راه حل | 11 آبان

راه حل | 11 آبان

1399/08/11
|
13:40

چالش های بانكی پیش روی تولیدكنندگان و بسترهای حقوقی رفع آن با حضور سلطانی(تهیه كننده)،بهرامی(كارشناس مجری)، خانم حفظی فرد(گوینده آیتم)، حسین زاده(آیتم ساز)، دكتر افشین جوزری(كارشناس ارشد حقوقی در امور تولید)، قاسم رئیسی(كارشناس ارشد اقتصادی و امور بانكی) و ارتباط تلفنی با سید علی موسوی(معاون سرمایه گذاری و توسعه كسب و كارهای سازمان منطقه آزاد اروند)

دسترسی سریع
راه حل