روایت رنگ‌ها هر روز از ساعت 11:55 به مدت 5 دقیقه

رادیو گفت و گو

روايت رنگ‌ها

روایت رنگ‌ها

برنامه‌ای با محوریت شگردهای رسانه ای در انحراف افكار عمومی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 11:55

مدت برنامه:5 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
روایت رنگ‌ها