ساعت بیست و چهار و یك دقیقه دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها از ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

ساعت بيست و چهار و يك دقيقه

ساعت بیست و چهار و یك دقیقه

برنامه‌ای در خصوص بررسی و پیمایش عِلمی و عَملی و مصداقی در خصوص علوم شناختی و نبردهای شناختی با تاكید بر تكنیك‌ها و روش ها و بایسته‌ها

اطلاعات برنامه

روز های پخش: دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها

ساعت پخش برنامه: 16:00

مدت برنامه:60 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
ساعت بیست و چهار و یك دقیقه