عید عاشقی عید سعید قربان از ساعت 10:00 به مدت 180 دقیقه

رادیو گفت و گو

عيد عاشقي

عید عاشقی

ویژه برنامه عید سعید قربان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: عید سعید قربان

ساعت پخش برنامه: 10:00

مدت برنامه:180 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
عید عاشقی