ناگهان فردا شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو گفت و گو

ناگهان فردا

ناگهان فردا

مستند رادیویی با موضوع جمعیت

محورهای اساسی این برنامه:

حوزه تقنین:
- بررسی سیاست‌های تشویقی فرزندآوری و تاثیرگذاری آنها
- چرایی عدم نظارت بر نحوه اجرا
- چرایی عدم بروزرسانی این سیاست‌ها در دو سال گذشته

حوزه اجرایی قوانین فرزندآوری:
- مطالبه از دستگاه‌های مسئول برای اجرای قانون جوانی جمعیت شامل: تسهیلات بانكی، مسكن، خودرو و ...

بهداشت و درمان:
- سرانجام بیمه‌های ناباروری رایگان
- سرانجام خدمات درمانی رایگان برای زایمان

با حضور محمدرضا زمانی(تهیه كننده)، امیرحسن محمدپور(گوینده) و مسعود كیخا(نویسنده)

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 8:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
ناگهان فردا