نجوای فرهنگ یكشنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

رادیو گفت و گو

نجواي فرهنگ

نجوای فرهنگ

بررسی آداب و رسوم و فرهنگ مردم و میراث معنوی اقوام مختلف ایران

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یكشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 22:00

مدت برنامه:120 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
نجوای فرهنگ