سوال شنبه الی پنجشنبه از ساعت 13:15 به مدت 15 دقیقه

رادیو گفت و گو

سوال

سوال

مطالبه گری از مسولین پیرامون نجوه اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی در كشور

مطالبه گری از مسولین پیرامون نجوه اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی در كشور

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه الی پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 13:15

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
سوال