ضرب سكه شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 45 دقیقه

ضرب سكه

با موضوع : كارآفرینی و حمایت از مشاغل خانگی با هدف كمك به تحقق اقتصاد مقاومتی و پاسخ به سوالات اقتصادی مخاطبان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه ها

ساعت پخش برنامه: 11:00

مدت برنامه:45 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
ضرب سكه