نسیم وصل هر روز از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

نسیم وصل

نسیم وصل

ویژه برنامه زمان افطار و اذان مغرب با آیتم های كوتاه كارشناسی و خوانش داستانهای كوتاه رمضانی توسط مسعود فروتن در ماه رمضان

* ویژه برنامه ماه رمضان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 20:00

مدت برنامه:60 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
نسیم وصل