صورت ماه دوشنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

صورت ماه

صورت ماه

صورت ماه

اطلاعات برنامه

روز های پخش: دوشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 22:00

مدت برنامه:60 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
صورت ماه