هشتك نوروز ایام نوروز از ساعت 10:30 به مدت 20 دقیقه

رادیو گفت و گو

هشتك نوروز

هشتك نوروز

ویژه برنامه نوروز با محوریت : جشن نوروز، صله رحم و فضای مجازی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: ایام نوروز

ساعت پخش برنامه: 10:30

مدت برنامه:20 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
هشتك نوروز