شكرخند ایام نوروز از ساعت 9:30 به مدت 25 دقیقه

رادیو گفت و گو

شكرخند

شكرخند

ویژه برنامه نوروز با محوریت طنز در ادبیات ایران

اطلاعات برنامه

روز های پخش: ایام نوروز

ساعت پخش برنامه: 9:30

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
شكرخند