انتخابات برداشت دوم هر روز از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

رادیو گفت و گو

انتخابات برداشت دوم

انتخابات برداشت دوم

ویژه برنامه یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 16:00

مدت برنامه:75 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
انتخابات برداشت دوم