محراب روشن پنجشنبه‌ها از ساعت 18:30 به مدت 25 دقیقه

رادیو گفت و گو

محراب روشن

محراب روشن

برنامه "محراب روشن" بصورت تولیدی و در قالب ساختار مجله رادیویی با بهره گیری از جذابیت های هنری لازم ارائه خواهد شد.

در این برنامه در كنار بخش‌های گفتگو محور كه توسط مجری برنامه اداره و ارائه می‌شود آیتم‌های مستقلی از جمله: معرفی كامل مساجد فعال در سطح شهر، آشنایی با خیرین مسجد ساز، معرفی فعالان موفق امور مساجد و ... مسئولیت ارائه قسمت‌هایی از اطلاع‌رسانی را در خصوص موضوع برنامه برعهده می‌گیرند. در هر برنامه یك موضوع محوری در دستور كار بخش‌های مختلف خواهد بود و بها كمك نریشن، گزارش و گفتگوهای مردمی در خصوص چگونگی بهره‌مندی آنها از خدمات مساجد در زمینه‌های مختلف و انتظارات آنها از یك مسجد به‌روز مطلوب در زمینه‌های مختلف، گفتگو با مسئولان هر مسجد در خصوص خدمات ارائه شده و احتمالاً كاستی‌های موجود و انتظارات آنها، گفتگو با دست‌اندركاران امور مساجد در نهادهای ذی‌ربط البته و كارشناسان حوزه مسائل فرهنگی ارائه می‌شود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنجشنبه‌ها

ساعت پخش برنامه: 18:30

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:جمعه‌ها - 18:00

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
محراب روشن