فجر دانش ویژه دهه فجر از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

فجر دانش

فجر دانش

فجر دانش

این برنامه پیشرفت‌های علمی ایران در 43 سال انقلاب در حوزه‌های نانوتكنولوژی، بیوتكنولوژی، داروهای نوتركیب، هوافضا و سایر عرصه‌های علمی را بررسی خواهد كرد.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001035

خبرها

دسترسی سریع
فجر دانش